Projekt Wolontariusz profesjonalista…

Z nieukrywaną radością informujemy, że Fundacja na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko otrzymała dofinansowanie od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu:

„Wolontariusz – profesjonalista:

pomocnik hipoterapeuty i instruktora jeździectwa w świadomej pracy z końmi”.

Celem projektu jest: – podniesienie kwalifikacji wolontariuszy i hipoterapeutów w zakresie odpowiedniego postępowania z końmi poprzez szkolenia teoretyczne i praktyczne,

– przeszkolenie wolontariuszy, którzy są nieodzowni podczas prowadzenia wszelkiego rodzaju aktywności z udziałem koni, takich jak hipoterapia, sport i rekreacja (zajęcia hipoterapeutyczne, zawody, obozy dla dzieci i młodzieży, festyny, pokazy, itp.),

– podniesienie – przy zastosowaniu instytucji wolontariatu – zaangażowania społeczności lokalnej w aktywne działanie i zdobywanie wiedzy w sferze działań obywatelskich poprzez zajęcia grupowe,

– budowanie pozytywnego wizerunku wolontariuszy jako profesjonalistów,

– podkreślenie roli wolontariuszy w rozwiązywaniu problemów społecznych i jednocześnie wskazanie możliwości rozwijania współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym zakresie,

– rozwijanie współpracy międzypokoleniowej poprzez wolontariat.

Dzięki projektowi mamy zamiar przyczynić się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa podczas pracy z końmi. Wyższy poziom bezpieczeństwa, spowoduje napływ nowych wolontariuszy, którzy będą chcieli nieść pomoc podczas pracy z tymi zwierzętami. Takie grupowe szkolenia będą jednocześnie platformą służącą lepszemu wzajemnemu poznaniu się, rozwijaniu zainteresowań, tworzeniu koalicji w celu współpracy, wymiany doświadczeń i wspólnemu rozwiązywaniu problemów społecznych.

Projekt zakończony.