Warsztaty i szkolenia

Organizujemy i prowadzimy warsztaty i szkolenia, na których przekazujemy wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie behawioryzmu koni i metod pracy z nimi