Projekt Kulturalne Ikony Regionu

Jesteśmy organizacją społeczną kojarzoną z końmi, organizacją szkoleń horsemanship i z rekreacyjną jazdą konną w stylu western. To prawda, że prowadzimy wiele takich i podobnych działań i że ten obszar działalności jest nam szczególnie bliski. Prowadzi to jednak do stereotypowego postrzegania naszej działalności społecznej. Ale my lubimy łamać wszelkie stereotypy! Nasze cele statutowe zakładają działania w wielu obszarach pożytku publicznego, a jednym z nich jest „edukacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na rzecz regionalnych wartości kulturowych, przyrodniczych i społecznej przedsiębiorczości”.  Od 15 marca 2014 r. pracowaliśmy nad realizacją zadania publicznego współfinansowanego przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pt. „Kolekcja cyfrowa prof. Józefa Kostrzewskiego (w ramach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej)”.

Prof. Józef Kostrzewski – Wielkopolanin, czołowy polski prehistoryk, archeolog, a jednocześnie wybitny działacz społeczny i patriota jest najczęściej postrzegany jedynie jako badacz słynnej prehistorycznej osady w Biskupinie. Zadanie, które zrealizowaliśmy miało na celu zasadnicze przewartościowanie i wzbogacenie wizerunku Profesora, niewątpliwie zasługującego na miano kulturalnej ikony regionu.

Więcej o zrealizowanym zadaniu:loga_WBC_www

KOLEKCJA CYFROWA PROF. JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO (1885-1969) –  CZOŁOWEGO POLSKIEGO PREHISTORYKA, MUZEALNIKA I PATRIOTY – JUŻ DOSTĘPNA NA PLATFORMIE INTERNETOWEJ WBC (WIELKOPOLSKA BIBLIOTEKA CYFROWA)

Kolekcja cyfrowa prof. Józefa Kostrzewskiego, powstała dzięki dofinansowaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Jej celem było zasadnicze przewartościowanie wizerunku tego czołowego polskiego prehistoryka i archeologa, a jednocześnie wybitnego działacza społecznego i patrioty, w oparciu o odpowiedni zestaw oryginalnych źródeł historycznych. Znalazły się  wśród nich zarówno teksty samego Józefa Kostrzewskiego (publikowane oraz pozostające w rękopisie), jak i publikacje poświęcone jego osobie, a także zdjęcia i dokumenty. Udostępniono je w formie cyfrowej na ogólnie dostępnej, bezpłatnej i szeroko znanej platformie internetowej Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (WBC), opatrując tekstami wprowadzającymi i podpisami oraz systemem  odnośników. Do utworzenia Kolekcji wykorzystano liczne pozyskane już uprzednio archiwalia, uzupełnione wynikami dodatkowej kwerendy, przeprowadzonej w kilku wybranych archiwach i bibliotekach naukowych w Polsce i za granicą. W efekcie uzyskano znacznie pełniejszy wizerunek życia i działalności tego wybitnego Wielkopolanina, Polaka i Europejczyka.

Dzięki umieszczeniu Kolekcji w WBC, gdzie stanowi ona osobną pozycję głównego menu, a także dzięki szerokiej promocji, towarzyszącej inauguracji tego przedsięwzięcia, może się ona już wkrótce stać stałym i ważnym źródłem informacji o prof. Józefie Kostrzewskim i głównych kontekstach naukowych, historycznych i kulturowych związanych z jego osobą. Ponieważ WBC jest zintegrowana z kilkudziesięcioma innymi polskimi bibliotekami cyfrowymi, jej zawartość można przeglądać również za pośrednictwem każdej z zainstalowanych tam wyszukiwarek. Zgodnie z przyjętym założeniem, obecny – skromny, bo liczący jedynie 50 pozycji o łącznej objętości 500 stron, zasób Kolekcji stanowi zalążek zespołu, który będzie w przyszłości systematycznie rozszerzany.

Realizatorem projektu jest Fundacja na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko (prezes – Wiesława Czerpińska); opracowanie merytoryczne – dr Andrzej Prinke (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu);
przygotowanie informatyczne – mgr Ewa Wichlińska (Biblioteka Uniwersyteckiej w Poznaniu).

 Andrzej Prinke

Poznań, 30 X 2014

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa – Kolekcja prof. Józefa Kostrzewskiego

 WBC_www