Profesjonalny wolontariusz i animator działań na rzecz społeczności

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby podjąć lub już podejmują działania społeczne oraz są zainteresowani rozwojem i profesjonalizacją działalności wolontariackiej z terenu całego kraju, do bezpłatnego udziału w projekcie Profesjonalny wolontariusz i animator działań na rzecz społeczności.

Podczas 40 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych nasi eksperci i trenerzy postarają się przekazać  wiedzę m. in. na temat:

  • praw i obowiązków wynikających z Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie,
  • aspektów prawnych związanych z zakładaniem organizacji pozarządowych,
  • możliwości inicjowania działań na rzecz społeczności poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i Jednostkami Samorządu Terytorialnego,
  • inicjowania działań prowadzących do rozwoju kapitału społecznego na przykładzie współpracy pomiędzy organizacjami społecznymi, Jednostkami Samorządu Terytorialnego, Centrum Integracji Społecznej oraz wolontariatu,
  • możliwości tworzenia partnerstw formalnych i nieformalnych w różnych obszarach działalności społecznej,
  • rozpoznawania przypadków dyskryminacji i przemocy w środowiskach oraz mobbingu w miejscu pracy,
  • podstaw aspektów prawnych związanych z dyskryminacją, przemocą i mobbingiem oraz możliwościami reagowania i przeciwdziałania temu problemowi, a także podejmowania kroków w celu ich przeciwdziałania,
  • radzenia sobie ze stresem, przełamywania barier i komunikacji międzyludzkiej,
  • odpowiedniego postępowania z końmi by bezpiecznie służyć pomocą podczas prowadzenia wszelkiego rodzaju aktywności z udziałem koni, takich jak: hipoterapia, sport i rekreacja (zajęcia hipoterapeutyczne, zawody, obozy dla dzieci i młodzieży, festyny, pokazy, itp.).

Spotkania będą się odbywały w 10 osobowych grupach. Każda grupa odbędzie dwa dwudniowe spotkania. Podczas pierwszego z nich będą się odbywały zajęcia teoretyczne i praktyczne z prawnikiem i wieloletnim praktykiem w działalności społecznej. Na tym spotkaniu eksperci przekażą wiedzę na temat aspektów prawnych oraz możliwości sposobów podejmowania działalności społecznej.

Na drugim spotkaniu trenerzy przedstawią zagadnienia teoretyczne i praktyczne w zakresie bezpiecznego postępowania z końmi oraz radzenia sobie ze stresem i przełamywaniem barier w komunikacji międzyludzkiej.

Zajęcia szkoleniowe będą się odbywały w weekendy (sobota i niedziela) od sierpnia do listopada 2016 r. w Pszczewie, Poznaniu, Drużynie koło Mosiny oraz tam, gdzie zbierze się grupa 10 chętnych. Zapraszamy wszystkich chętnych już od 15 roku życia. Uwaga! Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodziców/opiekunów na udział w projekcie.

Udział w projekcie, to nie tylko zdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, ale również doskonała okazja do poznania nowych ludzi z pasją, nawiązania kontaktów i być może wspólnych działań na rzecz lokalnych czy regionalnych społeczności.

Mamy już komplet chętnych!!! Możliwe jest jedynie zapisywanie na listę rezerwową.

Poniżej można zapoznać się z dokumentami związanymi z realizacją projektu. UWAGA! Nie ma potrzeby ich drukowania. Wszyscy uczestnicy otrzymają komplet dokumentów na pierwszym spotkaniu. Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem.

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – załącznik nr 1 do regulaminu

OŚWIADCZENIE O DANYCH OSOBOWYCH – załącznik nr 2 do regulaminu

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW – załącznik nr 3 do regulaminu

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Szczegółowy harmonogram szkoleń podamy wkrótce.

Wszelkie pytania odnośnie uczestnictwa w projekcie prosimy kierować na adres westernhobby@gmail.com lub telefonicznie do Wiesławy Czerpińskiej – koordynatora projektu – 785 389 586.

Serdecznie zapraszamy!