HUCUŁY górskie konie

huculyKoń huculski ma zasługi w kształtowaniu wspólnej karpackiej kultury. Jego przydatność jest nieoceniona w rozpowszechnianiu turystyki jeździeckiej i hipoterapii – zwłaszcza dzieci. Rozwój agroturystyki to nie tylko rozwijanie zaplecza noclegowo-gastronomicznego, ale tworzenie organizacji turystycznych, których głównym filarem, jest koń huculski. Największą stadniną koni tej rasy w Europie a obecnie nawet na świecie jest hodowla w Gładyszowie koło Gorlic. Obecnie SKH – Gładyszów przenosi się do nowo przejętego gospodarstwa w Regietowie, gdzie konie mają lepsze warunki środowiskowe i pastwiskowe…

Więcej o hucułach i ich roli w filmach pisze Mirosław Dymurski w marcowym WesternNET na str.24.

O historii tej wspaniałej rasy możecie poczytać w tym samym numerze WesternNET na str. 20.

ZAPRASZAMY!